Seyahat Dan覺man覺n覺z: 0850 360 16 00

襤letiim

facebook Twitter


D羹ndar Termal

 
 

Bal覺kesir / Hera Termal Bigadi癟

琄ceki - Sonraki   (10/14)
oteller
 
 
Snf : Tatil K繹y羹
:
愮蔒 :
Adres : Fener Mah. ;Manast覺r ay覺 Kenar覺
 
 

Hera Termal Devremülkleri;

Bursa'ya: 180km 襤zmir'e : 180 km, Ankara'ya : 590 km, 襤stanbul'a :450 km Band覺rma'ya : 125 km Edremit hava liman覺na 120 km mesafede  olup deniz, hava ve karayolu ula覺m覺na müsait bir konumdad覺r.

irket olarak vizyonumuz;

  • Siz deerli müterilerimizin memnuniyetleri ve yap覺c覺 katk覺lar覺 dorultusunda;  
  • Sürekli gelierek büyüyen,
  • 襤htiyaçlar覺n覺z覺 zaman覺nda ve etkin bir ekilde kar覺layabilecek kapasiteye ulam覺,
  • Ulusal ve uluslararas覺 arenada gereken mücadeleyi verebilecek,
     

hera-termal_havuz


Bilimsel metotlar uygulayarak;
  • Devremülklerimizde; ihtiyaçlar覺n覺z覺 iin ekonomik boyutunu da göz ard覺 etmeden modern ve sal覺kl覺 bir yap覺lamay覺 salamak,
  •  Verilen hizmetin kalitesini art覺racak yeni aray覺lar bulacak çal覺malar覺 sürdürm,
Gelien teknoloji kar覺s覺nda bozulan ekolojik denge ,kentsel yaam覺n getirdii olumsuzluklar ça覺m覺z insan覺n覺 yaamsal kalitesini artt覺rmaya amaçlayan sal覺k turizmine yöneltti.
Zengin radyoaktiviteli ve yükse dibeli ifal覺 sular覺 ile dünyada ilk yedi ülke arasas覺nda yer alan Türkiye, yerli yabanc覺 tasar覺mc覺lar覺n ilgisini çekiyor. Bu alanda Hera Termal ifal覺 sular覺, be y覺ldzl覺 otel konforuna sahip devremülkleri uzman kadrosu doas覺 ve tarihi ile çada termal turizmin önderliini yapmaktad覺r.

 

Bal覺kesir'e35 km uzakl覺kta ki doa cenneti Bigadiç'e 86,136 marazi üzerinde bulunan Hera Termal 14 Blok 464 daireden oluuyor. 11,136 tatil dönemi bulunan tesiste termal sulardan faydalanabileceiniz 26 havuz, 4 Türk hamam覺, Aqua PArk ve aile banyolar覺 bulunmaktad覺r.
 
Birbirine simetrik 2 ayr覺 kümülatif yap覺da 1'er adet karma d覺 havuz ile bay ve bayanlar için ayr覺 ayr覺 olmak üzere her iki tesisimizde de 2'er adet kapal覺 büyük termal havuz, çocuk havuzu ve jakuzi bulunmaktad覺r...
 
hera-termal_havuz1
 
Toplam 1000mt'lik yürüyü parkurumuz, voleybol, basketbol sahalar覺m覺z ve tenis kortumuz ile aç覺k/kapal覺 yüzme havuzlar覺m覺覺z misafirlerimize hizmet verirken, kondisyon merkezimizdeki uzman kadromuzla vücudunuzun forma girmesini salayacaks覺n覺z.
 
Esiz Türk hamam覺n覺n keyfini termal suyla ç覺kar覺rken masör/masözlerimizle sal覺覺n覺za sal覺k katacaks覺n覺z...
 
Sauna ve buhar odam覺zda vücudunuzun ar覺nd覺r覺ld覺覺n覺 hissedeceksiz..

VIP Merkezimizde uzman kadromuzla arzu eden misafirlerimize sülük tedavisi de uygulanmaktad覺r.

Sülüklerin Tedavi edici özellikleri kan emilirken vücuda verilen salg覺da gizlidir.

Bu salg覺, 100’ün üzerinde biyoaktif madde içermektedir: Ayr覺ca “Nörotrofik” etkiyle sinir hücreleri ve liflerinin tamir edilmesini h覺zland覺r覺r.

Sülüün güçlü antioksidan etkisi nedeniyle Koruyucu (Preventif) T覺pta da kullan覺m覺ndan bahsetmek gerekir.

Y覺lda bir defa yap覺lan Sülük Tedavisi, o y覺l içinde “enfeksiyonlar” bata olmak üzere birçok hastal覺a kar覺 koruyucu etki göstermektedir...

Tesisimizden ayr覺lmadan her türlü ihtiyaçlar覺n覺z覺 kar覺layabileceiniz al覺veri, restoran,kafeterya ve berber hizmetlerini sunduumuz alanlar覺m覺zla hizmetinizdeyiz...

 

hera-termal_oturma.

 

hera-termal_banyo

 

B襤GAD襤Ç MÜZE VE KÜLTÜR EV襤

1942 Bigadiç depremi sonras覺nda Tekel 襤daresi için yap覺lan ve 1930-1940 y覺llar覺 aras覺nda yaanan Ak覺lc覺-襤levci Mimarl覺k Ak覺m覺 örnekleri aras覺nda say覺lan özellikli bir yap覺, Kaymakaml覺覺m覺z öncülüünde, Belediye ve ÇEKÜL "Çevre ve Kültür Deerlerini Koruma" Vakf覺 ibirliiyle ÇEKÜL Vakf覺 taraf覺ndan haz覺rlanan Röleve ve iç mimari plânlar覺na uygun olarak 襤stanbul Röleve ve An覺tlar Müdürlüü'nün katk覺lar覺yla ve  Belediye imkânlar覺yla yeniden düzenlenerek müze ve kültür evi haline getirilmitir.

50 y覺l覺 aan bir süre Tekel 襤daresi olarak hizmet veren bina bundan böyle Bigadiç kültür ve sanat yaam覺na merkez olacakt覺r.

Kaymakaml覺kça oluturulan ekibin köy köy dolaarak derledii koleksiyon müze uzmanlar覺nca seçilerek tasnif edilmi ve tehire haz覺rlanm覺t覺r.

Müzede:

a)"Kuvay-i Milliye Hareketi" içinde özel yeri olan Bal覺kesir'in Bigadiç aya覺na ilikin "Kuvay-i Milliye Bölümü";

b)Arkeoloji Bölümü; 襤lçe merkezine 18 km uzakl覺kta bulunan Ancyra antik yerleimine ait kal覺nt覺lar;

c)Etnografya Bölümü; Son 200-300 y覺ll覺k zaman kesitinde günlük yaama dair öeler bulunmaktad覺r.

Ayr覺ca 96 m2 büyüklüünde 90 kiilik toplant覺, seminer vb etkinlikler ile resim, fotoraf vb sergiler için kullan覺ma uygun çok amaçl覺 bir salon bulunmaktad覺r. Müzenin aç覺l覺覺 1 Aral覺k 2001 tarihinde Çekül Vakf覺 Bakan覺 Prof Dr Metin Sözen'in de kat覺l覺m覺yla Valimiz Say覺n Utku ACUN taraf覺ndan yap覺lm覺t覺r.

 

TAR襤H襤 MEKANLAR

 

B襤GAD襤Ç KALES襤

襤lçemizin dousunda bulunan tepe üzerinde M.S. XI. yüzy覺lda Bizansl覺lar taraf覺ndan yap覺lm覺 Achyraos Kalesinin harabesi bulunmaktad覺r. Yunan igali döneminde karargah olarak kullan覺lan kalenin d覺 surlar覺 y覺llar覺n tahribat覺na ramen günümüze kadar gelebilmitir.

GAVUR HAMAMI (T襤M襤L襤S)

Bigadiç, I覺klar yolu üzerindedir. Halk aras覺nda "Gavur Hamam覺" olarak an覺lan kal覺nt覺 aslen Roma dönemine ait kayaya oyulmu oda mezarl覺 Tümülüs’tür. 襤çinde, kayaya oyulmu iki adet lahit bulunmaktad覺r.

H襤SARKÖY

襤lçe merkezine 23 km. mesafede bulunan Hisarköy'ün etraf覺 antik kal覺nt覺larla kapl覺d覺r. Köy içinde Tonozlu köprü ve tüneller, postamentler, tiyatro ve yaz覺lar dikkate al覺nd覺覺nda buran覺n Roma devrinde mühim bir kapl覺ca merkezi olduuna iaret eder.

Y覺llarca yabanc覺 arkeologlar覺n ilgisini çeken ve arat覺rmalar覺na konu olan Hisarköy hakk覺nda en kapsaml覺 çal覺may覺 1979 y覺l覺nda Alman arkeolog Elmar Schwerthein yapm覺t覺r. Roma dönemine ait bir çok kal覺nt覺n覺n bulunduu Hisarköy, ülkemizin vitrine edilmemi ilginç turistik yerlerindendir.

ASARALAN

Alan köyü kar覺s覺nda 20 dönüm geniliinde bir arazidir. Etraf覺 Bizans dönemine ait surlarla çevrilidir. Tek giri yeri halk aras覺nda "Demir kap覺" olarak an覺lan, arkaik dönemde ana kaya oyularak aç覺lm覺 geçit noktas覺d覺r.

Giri kap覺s覺ndan 300 m ileride üç sarn覺ç mevcuttur. I. Sarn覺ç 8xl2 m geniliinde 7 m derinliindedir. 襤çi Horasan s覺val覺 olan çift kat tulata duvar覺n kal覺nl覺覺 2 m'dir. II. Sarn覺ç 4x6 m geniliinde ve 5 m derinliindedir. III. Sarn覺ç Asar'覺n güney eteklerinde, 7x5 m geniliinde, 5 m derinliindedir. Üzeri ilemeli tulalarla örülüdür. Bunlar覺n hepsi Bizans dönemi içme suyu sarn覺çlar覺d覺r.

KASIM PAA CAM襤襤

1549'da K. Sultan Süleyman'覺n vezirlerinden Cezerizade Kas覺m Paa taraf覺ndan yapt覺r覺lm覺t覺r. Tamamen kesme talarla yap覺lan cami birkaç defa tamir olmusa da minaresi orijinal hali ile günümüze gelmitir. Yap覺ld覺覺 dönemin tüm mimari özelliklerini yans覺tan Kas覺m Paa camiinin duvarlar覺nda 1901 tarihli levhalarda hat sanat覺n覺n deiik örnekleri mevcuttur.

YE襤LL襤 CAM襤

Halen Bigadiç'in merkez camii olarak kullan覺lan Yeilli Camii, 1715 tarihinde Bigadiçli Çavuzade 襤smail Aa taraf覺ndan yapt覺r覺lm覺t覺r.

Yang覺n, deprem gibi sebeplerle üç defa onar覺m görmütür. Bu yüzden üzerine harcanan emek ve yap覺lan masraflar bir hayli fazlad覺r.

EVL襤YA ÇELEB襤 (LONCA) CAM襤襤

1795 y覺l覺nda Bigadiç Voyvodas覺 Seyyid Hac覺 Hasar Aa taraf覺ndan yapt覺r覺lm覺t覺r. Temeli ve minare kaidesi orijinaldir. Kay覺tlarda caminin vakf覺 olarak; Bal覺kesir'de bir terzi dükkan覺 görülmektedir.

BARAK BABA TÜRBES襤

Türk 襤slam tarihinin en ünlü simalar覺ndan biri olan Barak Baba'n覺n Türbesi Bigadiç'e 36 km uzakl覺ktaki 襤ciler ile Topalak köyleri aras覺nda muhkem bir mevkidedir. Geni bir avlu içinde Tekke ve Selçuklu dönemi mimarisi özellii ta覺yan sekizgen kubbeli türbede yirmi civar覺nda Müslüman mezar覺 vard覺r. Türbe içinde Selçuklu dönemine ait tunç ve bak覺rdan kekül taslar覺, uçlar覺 hayvan az覺 eklinde alem, iki adet siyah bazalt mezar ta覺, ta覺n üzerinde sekiz köeli keçeden yap覺lma "Gülen-i Takke" ilgi çekicidir.

Barak Baba Bigadiç'e Hac覺 Bekta-覺 Velinin vasiyeti üzerine gelmitir. Hac覺 Bekta-覺 Velinin halifesi olmak gibi bir misyon üstlenmitir.

OUL PAA TÜRBES襤

Bigadiç'e 15 km mesafedeki 襤skele kasabas覺 mezarl覺覺ndad覺r. Türbe mimari üslup olarak Selçuklu kümbetleri tarz覺nda ina edilmitir. Karesi oullar覺ndan Oul Paaya halk aras覺nda "Sar覺 Dede" de denilmektedir.

1920'li y覺llarda köyün kuzeybat覺s覺ndaki vak覺f arazilerinden y覺ll覺k 12.5 lira gelir elde edilip bu parayla her cuma namaz覺ndan ç覺kan cemaate hay覺r yemei verilirdi.

ALTIKARAAAÇ DEDES襤

Bigadiç'in kuzeyinde panay覺r yeri civar覺ndad覺r. Her y覺l burada lokma hayr覺 yap覺lmakta, yamur duas覺na ç覺k覺lmaktad覺r. 

b)Arkeoloji Bölümü; 襤lçe merkezine 18 km uzakl覺kta bulunan Ancyra antik yerleimine ait kal覺nt覺lar;

c)Etnografya Bölümü; Son 200-300 y覺ll覺k zaman kesitinde günlük yaama dair öeler bulunmaktad覺r.

Ayr覺ca 96 m2 büyüklüünde 90 kiilik toplant覺, seminer vb etkinlikler ile resim, fotoraf vb sergiler için kullan覺ma uygun çok amaçl覺 bir salon bulunmaktad覺r. Müzenin aç覺l覺覺 1 Aral覺k 2001 tarihinde Çekül Vakf覺 Bakan覺 Prof Dr Metin Sözen'in de kat覺l覺m覺yla Valimiz Say覺n Utku ACUN taraf覺ndan yap覺lm覺t覺r.

 
Bu sayfa 1 Aralk 2010 tarihinden itibaren : (56826) kez ziyaret edilmitir

olumluolumsuzyorumsuz

yorum

g羹zel bir yer ...繹zellikle termal 癟ok harika

samidurmus45 , 01 Eyll 2015
yorum

Insanlari kandirdiklari bir yerdir tatil kazandiniz diye arayip cagiriyorlar gidincede devrimulk sahibi yapmaya calisiyorlar almak istemeyince odanizla ilgili problem cikti deyip geri gonderiyorlar oraya kadar gidip yaptigimiz yol masraflari haliyle vatandasa kaliyor ararlarsa inanmayin kandiriyorlar milleti

Lisesi_8 , 08 Agustos 2015
yorum

harika bir yer ,,,,,

gul--en2011 , 23 Aralik 2014
yorum

kafa dinlemek i癟in bir 癟ok yerden g羹zel bir yer kend覺n覺z覺 ev覺n覺zde g覺b覺 h覺覺sedeb覺l覺yorsunuz

nalanbayazit62 , 10 Subat 2014
yorum

2 癟ocuk 2 yetikin i癟in 15 -16 haziran trihlerinde kalmak istersek oda fiyatlar覺n覺z ne olur. ve yer varm覺..

erdal , 24 Mayis 2013


 

Bu sayfalarda yer alan okur yorumlari kisilerin kendi g顤sleridir. Yazilanlardan kaplica-otelleri.net sorumlu tutulamaz.

 

T羹rsab Logo

Turizm At繹lyesi

Adres : enlikk繹y Mah. Halkal覺 Cad. Aqua Florya AVM
No:93 A blok P /102 Florya - Bak覺rk繹y - 襤stanbul

Seyahat Dan覺man覺n覺z: 0850 360 16 00