Seyahat Dan覺man覺n覺z: 0850 360 16 00

襤letiim

facebook Twitter


D羹ndar Termal

Kaplcalarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Kaplcalarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Eleman saysnn tesisin bykl蹞 ve sunulan hizmetin boyutuyla orantl olas gerekir.

 

Sa簰k uygulamasna 霵celik verilen tm kaplcalarn sa簰kla ilgili her trl uygulamalar, bu alanda yetimi sa簰k personelinin denetiminde olmaldr. E簨tim g顤memi personelin bu uygulamalar yapmas engellenmelidir.

 

Kaplcalarda kullanlan her trl havlu, petamal gibi malzemeler klorla dezenfekte edilmeli, kaynar suda ykanmal, tersinden ve dz tlenmelidir.

 


Kaplca havuzlarnn ve 驆ellikle yzlebilir byklkteki havuzlarn boaltma ve drenaj gvenli簨 sa簰anmaldr. Her trl emici boru sisteminin a翷nda gvenlik zgaralar bulunmaldr.

 

Kaplca sularna girmeden 霵ce tketicilerin banyo yapmas veya du almas sa簰anmaldr.

 

Kaplca tesisatna ek ba簰antlar ve onarmlar kaplca tesisatnn teknik planlar g驆 霵ne alnarak yetkili uzman kiilerce yaplmaldr.

 

Kaplca sularnda floklasyon, filtrasyon dezenfeksiyon aamalarnn ve kimyasal dengenin hatal uygulanmas sonucu meydana gelebilecek bulanklk derin olmayan havuzlarda bile bo繠lma riskini arttrabilir.Bu ama蔮a kullanlan kaplca biriminde kurtarma ve bo繠lmaya mdahale konusunda ilkyardm e簨timi alm elemanlar bulunmaldr.

 

Kaplcalarda tuvalet birimleri, fiziki alt yaps, says, kullanc kii saysna g顤e standartlara uygun olmaldr.


T羹rsab Logo

Turizm At繹lyesi

Adres : enlikk繹y Mah. Halkal覺 Cad. Aqua Florya AVM
No:93 A blok P /102 Florya - Bak覺rk繹y - 襤stanbul

Seyahat Dan覺man覺n覺z: 0850 360 16 00